یسنا همه زندگی

قشنگترین دقایق

 

خدا " تو " را که می آفرید

 حواسش

 پرت آرزو های من بود !

 شدی همان آرزوی من ...!

[ شنبه 20 ارديبهشت 1393 ] [ 10:32 ] [ مامان یسنا ] [موضوع : ] [ ]
8ماهه شدم

٨ماه از عمر زیبام گذشت..

٨ماهه که در این دنیا به سر میبرم وچیزهای جدیدی یاد گرفتم ودیدم.


 

 

 

 


ادامه مطلب :

یادت باشد که زیبایی های کوچک را دوست بداری حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند
یادت باشد که دیگران را دوست بداری آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهی باشند
یادت باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگری
که تو اگر خود با خویشتن آشتی نکنی هیچ شخصی نمی تواند تورا با خود آشتی دهد
یادت باشد که خودت با خودت مهربان باشی
چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باشد

Dessert Land

 

باران عشق همیشه میبارد اما در روز به دنیا امدن توقطرات باران طلایی رنگنداز خدا میخواهم

همیشه زیر این باران خیس شوی 

Dessert Land

عزیزم وجودت برای ما بهترین نعمت خداست

تو هستی همه چیز زیباست دنیا رنگی دارد زیبا

شادی تو شادی ما خنده ی تو خنده ی ما
رسم دنیا فراموشیست پس تو این رسم رابشکن وبدان که

دوستت داریم  

شکلکهای جالب آروین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ يکشنبه 3 ارديبهشت 1391 ] [ 12:04 ] [ مامان یسنا ] [موضوع : ] [ ]